TehniČki resursi
Tvrtka Tekol-Teri raspolaže sa brojnom i raznovrsnom vlastitom opremom za izvođenje svih vrsta radova antikorozivne zaštite kao i za kontrolu kvalitete istih. S obzirom na količinu opreme kojom raspolažemo te njene instalirane kapacitete možemo sa sigurnošću reći da u svakom trenutku možemo odgovoriti na sve izazove koje pred nas može postaviti tržište. Kako bi uspjeli u tome od velike je važnosti da svi strojevi budu održavani sukladno zakonskim zahtjevima, uputama proizvođača i pravilima struke. U tu svrhu formirana je posebna organizacijska jedinica u tvrtki čija briga je ispravnost i funkcionalnost opreme. Takav pristup omogućuje nam da u svakom projektu bez obzira na njegovu veličinu vidimo izazov, a ne problem ili strepnju za uspješan završetak.

Opremu kojom raspolažemo možemo grupirati u četiri osnovne skupine:

          • oprema za pripremu površine
          • oprema za aplikaciju premaza
          • oprema za kondicioniranje prostora
          • mjerna oprema i instrumenti

Oprema za pripremu površine kojom raspolažemo omogućuje nam da površinu možemo pripremiti sukladno svim važećim standardima. Raspolažemo opremom za mehaničku pripremu površine, abrazivnu pripremu površine te za pripremu površine mlazom slatke vode pod ultra visokim tlakovima. Valja istaknuti da raspolažemo sa više od 300 komada zračnog alata (zračni igličasti čekići, kutne i ravne brusilice), više do 60 pjeskarskih aparata te više desetaka silosa, multiciklona i vakumovera.
Nakon kvalitetne pripreme površine istu valja adekvatno zaštititi za što je potrebno koristiti opremu za nanošenje premaza. Tekol-Teri raspolaže sa više od 50 pumpi za nanošenje premaza te istim brojem pištolja kojima možemo aplicirati sve vrste premaza bez obzira na njihov tip i sastav.
Oprema za kondicioniranje prostora omogućuje nam da u zatvorenim prostorima bez obzira na lokalne atmosferske prilike stvorimo mikroklimu pogodnu za izvođenje radova zašite od korozije. Na taj način možemo u potpunosti upravljati svojim procesima, kvalitetom izvedbe i rokom izvođenja radova. Tvrtka raspolaže sa više desetaka grijača, odvlaživača i ventilatora.
Izvođenje radova sukladno specifikacijama i procedurama, uvažavajući pri tome mišljenja naših klijenata ne bi bilo moguće bez kvalitetne i umjerene mjerne opreme. Tekol-Teri raspolaže adekvatnom količinom mjerne opreme koja nam omogućuje potpunu kontrolu naših procesa i usluga. Između ostalog raspolažemo opremom za mjerenje klimatskih uvjeta, temperature površine, debljine mokrog i suhog filma premaza, adhezije premaza, elektrovodljivosti i kontaminacije površine.


Galerija