CERTIFIKATI

Tvrtka Tekol-Teri je 1998. godine prihvatila i usvojila Sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001, a 2006. godine je u sustav poslovanja integrirala i Sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001. Sukladnost integriranog sustava upravljanja sa navedenim normama potvrđena je certifikacijom 2007. godine od strane Bureau Veritasa.
Tvrtka u svom sastavu ima izučene i certificirane interne prosuditelje sustava kvalitete i zaštite okoliša. Svoj sustav upravljanja konstantno nadopunjujemo i održavamo, tako da je tvrtka Tekol-Teri trenutno vlasnik certifikata sukladnosti sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 za područje antikorozivne zaštite metalnih konstrukcija i opreme.USMJERENOST NA KUPCA

Uprava je prihvatila i snažno podupire procesni pristup u upravljanju organizacijom, te je tu našla način da iskoristi priliku za neprekidnim poboljšanjima. Učinkovitosti sustava znatno pridonose suradnja i uključenost svih zaposlenika u zajedničkoj želji da se udovolji zahtjevima kupca i nastojanju da se ti isti zahtjevi premaše. Mi ovisimo o našim kupcima, zato pažljivo analiziramo podatke o njihovom zadovoljstvu te sustavno poboljšavamo kvalitetu usluge što predstavlja naš stalni cilj.

briga o okoliŠu

Pojedini procesi odvijanja radova antikorozivne zaštite, za sobom su u prošlosti povlačili činjenicu proizvodnje velikih količina onečišćenja u obliku prašine i buke.
Danas upotrebljavajući najnoviju opremu za kondicioniranje zatvorenih prostora - u brodogradnji i industriji - maksimalno eliminiramo moguća zagađenja prašinom uporabom multiciklona s posebnim filterima, a prigušivačima buke eliminiramo suvišnu buku stvorenu radom uređaja koji se koriste u procesu rada.
U dijelu brodogradnje, industrije i graditeljstva gdje je primjenjivo, koristimo ekološki prihvatljive metode pripreme površina: pranje površina ultra visokim tlakovima slatke vode, mokrim abrazivnim čišćenjem upotrebljavajući slatku vodu kao filter za prašinu te pranjem površina visokim tlakom slatke vode od 600 bara uz dodatak abraziva.
U slučajevima gdje projektiramo sustave zaštite od korozije, sve češće upotrebljavamo premaze sa smanjenim sadržajem otapala ili premaze bez otapala, poštujući suvremene smjernice.
Navedenim uvjetima želimo ostvariti namjeru održivog razvoja djelatnosti kojom se bavimo te prihvatljivosti iste u svome okružju djelovanja.

Budući da održivi razvoj shvaćamo kao proces dugoročnih promjena, razumijevanje politike kvalitete i zaštite okoliša osigurali smo svima unutar i izvan tvrtke.
- - ISO 9001 - - ISO 14001 - - SCCp - -