POVIJEST
Tvrtka Tekol – Teri d.o.o. Rijeka je privatna tvrtka u 100%-om hrvatskom vlasništvu. Utemeljena je 1991.g. zakonom propisanom transformacijom dijela tadašnjeg poduzeća TEKOL - Maribor, osnovanog 1948. Otkupom od TEKOLA - Maribor 1995.g. mijenja se vlasnička struktura te tvrtka prelazi u vlasništvo gosp.Mate Markanovića. Tijekom prvog desetljeća novog milenija tvrtka se nameće kao regionalni lider na području korozivne zaštite te širi svoje poslovanje na susjedne države. Tijekom 2011. g. dolazi do promjena u vlasničkoj strukturi, tvrtka u cijelosti prelazi u ruke gospođe Mirjane Markanović.
S obzirom na naslijeđenu dugogodišnju tradiciju i stečeni renome u izvođenju korozivne zaštite, uspješno nastavljamo i nadalje djelovati, istovremeno proširujući naša područja djelatnosti.  1948.
  1991.
  1995.
  2011.
       
utemeljeno poduzeĆe TEKOL - Maribor
zakonom propisanom transformacijom, TEKOL- Maribor izdvaja dio
poduzeĆa na podruČju RH
i osniva tvrtku TEKOL- TERI d.o.o. Rijeka
otkupom od TEKOLA - Maribor, mijenja se vlasniČka struktura TEKOL-TERI d.o.o. :
tvrtka prelazi u vlasniŠtvo g. Mate MarkanoviĆa
promjene u vlasniČkoj strukturi: tvrtka prelazi u vlasniŠtvo gĐe. Mirjane MarkanoviĆ