ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
Konstrukcijski materijali u bilo kojem obliku podložni su nenamjernim štetnim promjenama koje bitno utječu na njihovu vrijednost i uporabljivost prilikom eksploatacije. Kao jedna od najrasprostranjenijih takvih štetnih promjena javlja se korozija koja kemijskim međudjelovanjem materijala i okružujućeg medija razara materijal pretvarajući ga u drugu tvar. Utjecaj korozije na konstrukcijske materijale od izuzetne je tehničke i gospodarske važnosti stoga dolazi do razvoja discipline usmjerene na kočenje i sprečavanje tog procesa pod nazivom zaštita od korozije odnosno antikorozivna zaštita. Naziv antikorozivna zaštita opće je prihvaćen u tehničkom žargonu.
Dakle, kada govorimo o konstrukcijskim materijalima koje valja štiti od korozije, a u svezi djelatnosti koje obavlja trgovačko društvo Tekol-Teri govorimo o brodovima, mostovima, vijaduktima, rafinerijskim i petrokemijskim postrojenjima i instalacijama, energetskim postrojenjima i dalekovodima, dizalicama i lučkoj infrastrukturi te raznim čeličnim i betonskim konstrukcijama u graditeljstvu. Zaštita navedenih objekata od korozije vrši se sukladno zahtjevima međunarodnih normi i pravilnika koji reguliraju to specifično područje. Prilikom odabira mjera zaštite za svaki objekt uzima se u obzir njegova namjena, uvjeti eksploatacije, sredina u kojoj je smješten te prije svega zahtjevi investitora i tehničko-tehnološke dokumentacije pripremljene od ovlaštenih organizacija ili projektanata.

Kako je osnovna djelatnost tvrtke antikorozivna zaštita u brodogradnji, industriji i graditeljstvu proizvodni pogoni i gradilišta dislocirani su diljem Hrvatske. U ovom trenutku tvrtka izvodi radove na desetak većih gradilišta u industriji i brodogradnji samostalno ili u svojstvu podizvođača.


Galerija