POSLOVNA ISKAZNICA

POSLOVNA ISKAZNICA

TEKOL – TERI inženjering, graditeljstvo i brodogradnja d.o.o.

Osnovna djelatnost:
Antikorozivna zaštita u brodogradnji i industriji
Br. zaposlenih:
197

Adresa:
Podmurvice 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel:
+ 385 (0)51 672 276
+ 385 (0)51 672 334
Fax:
+ 385 (0)51 672 270
E-mail:
tekol-teri@tekol-teri.hr

Sud upisa:
Trgovački sud u Rijeci
MBS:
040049090

OIB:
33758635544

Žiro računi:
Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
2402006 – 1100396156
Zagrebačka banka d.d.,Paromlinska 2, 10000 Zagreb
2360000 - 1101791285
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb
2500009 – 1101041004
Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
2390001 – 1100370531

Temeljni kapital:
51.421.300,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Odgovorna osoba:
Pero Markanović, direktor