Ljudski resursi
Tekol–Teri provodi kontinuiranu izobrazbu, osposobljavanje te provjeru znanja i sposobnosti svojih zaposlenika. Aktivnosti izobrazbe odvijaju se u vlastitom trening centru, a provode ih stručni zaposlenici tvrtke. Prema potrebi, organizira se izobrazba i u vanjskim trening centrima s ciljem usvajanja specifičnih znanja, novih tehnologija i odgovarajuće zakonske regulative. Cjelokupnim procesom izobrazbe i osposobljavanja upravlja se sukladno smjernicama norme ISO 10015:1999 čime se ostvaruju veze između izobrazbe i zahtjeva za postizanjem ciljeva. Na taj način provode se:

      •  osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara te spašavanja ljudi i imovine ugroženim požarom.
      •  osposobljavanja zaposlenika za rad na siguran način iz teoretskog i praktičnog dijela, te osposobljavanja ovlaštenika, neposrednih ovlaštenika i povjerenika iz područja zaštite na radu.
      •  teorijska i praktična osposobljavanja poslovođa i radnika iz područja djelatnosti struke.

Zapošljavamo i vršimo doškolovanje stručnih kadrova različitih profila, s posebnim naglaskom za zanimanja vezana uz područja:

         • brodogradnje,
         • brodostrojarstva,
         • ekonomije,
         • kemije i
         • građevinarstva.
Galerija