IstraŽivanje i razvoj
Paralelno s našom osnovnom djelatnošću tvrtka Tekol-Teri već godinama aktivno sudjeluje na razvijanju i implementaciji novih ideja i projekata. Vizija poduzeća temelji se na usavršavanju core business-a ali i na ulaganje u nove, potentne ideje i projekte. U prilog tome idu i trenutno dva aktivna razvojna projekta: Projekt Kantrida i Projekt Vjetroelektrana.

Projekt Kantrida – Projekt Kantrida čine dva projekta koji predstavljaju i zasebne cjeline, ali se međusobno i nadopunjuju te u svojoj ponudi djeluju sinergijski. To su :
         a) PROJEKT HOTELA kategorije 5 zvjezdica
         b) PROJEKT MARINE kategorije 5 sidara

PROJEKT HOTELA na izuzetno atraktivnoj poziciji uz more u gradu Rijeci čini:
         - hotelski program s 100 dvokrevetnih soba orijentiranih prema moru, hotelskim lobbyem, restoranom            i gospodarstvom u ukupnoj bruto razvijenoj površini od cca 6000m2
         - wellness program sa cca 2000m2
         - program nautike sa cca 2000m2
         - 100 parkirnih mjesta u garaži cca 1000m2
         - trgovački i uslužni program cca 500m2

PROJEKT MARINE nadovezuje se na postojeću sportsku luku i uz nju se razvija kao zaseban program za privez 21 broda dužine od 30 metara i 40 vezova za brodove manjih dužina. U sklopu marine predviđena je izgradnja centralnog objekta, koji na ukupno 5 etaža može primiti niz atraktivnih sadržaja ukupne površine cca 7000 m2. Od sadržaja ovdje se planiraju klupski prostori, akvarij, kasino, garažni program, smještaj i dr.

PROJEKT HOTELA već je razrađen na nivou Idejnog projekta i za njega je izdana LOKACIJSKA DOZVOLA. Idejni projekt hotela na osnovu kojeg je izrađena projektna dokumentacija izradio je poznati talijanski arhitektonski Studio Zoppini iz Milana. U tijeku je rješavanje dijela imovinsko pravnih odnosa oko kupnje dijela zemljišta, koje je u vlasništvu Republike Hrvatske i to se očekuje u tijeku 2011 godine. Realan rok početka građenja je sredina 2012 godine.

PROJEKT MARINE nalazi se u fazi izrade Detaljnog Plana uređenja prema navedenom Programu i njegova izrada se planira do proljeća 2012 godine, nakon čega slijedi izrada projektne dokumentacije. Realan rok početka građenja je sredina 2013 godine.Projekt Vjetroelektrane
Stalni rast cijene energije, ovisnost o uvozu i nužnost očuvanja okoliša potaknuli su mnoge zemlje u svijetu na ubrzani razvoj i intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije, posebice energije vjetra. Posljedično, razvijena je potpuno nova industrija – proizvodnja opreme za vjetroelektrane koja već niz godina pokazuje dvoznamenkasti rast, kreira nova radna mjesta i donosi visoke profite. Strategija energetskog razvoja EU predviđa do 2020. godine proizvoditi iz obnovljivih izvora najmanje 20 % električne energije te smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20 %. Republika Hrvatska, kao buduća članica EU, preuzela je odgovarajuće obveze u smislu korištenja obnovljivih izvora.
U stalnom nastojanju da se prilagodi novim zahtjevima tržišta, Tekol-Teri je 2007.godine donio poslovnu odluku o uključivanju u tržište obnovljivih izvora energije sa naglaskom na vjetroenergiju, odnosno, razvoj i izgradnju vjetroelektrana i proizvodnju komponenti za vjetroelektrane. Struktura aktivnosti i razvoja projekta vjetroelektrane: prostorno planiranje, zaštita okoliša, istraživanje potencijala vjetra na odabranim lokacijama, pribavljanje dozvola i suglasnosti, projektiranje, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, nabava specifične opreme, izgradnja internih komunikacija, gradnja vjetroelektrane i konačno priključenje na mrežu zahtjeva specifična znanja multidisciplinarnog tima stručnjaka, inženjera, pravnika, financijskih stručnjaka, koji su sposobni organizirati i upravljati ovako zahtjevnim projektom.

Koncem 2007. zasnovan je prvi projekt, vjetroelektrana WP 1 – Vučipolje.
        Lokacija vjetroelektrane: Glogovo, općina Gračac, na oko 1100 m nadmorske visine.
        Površina vjetroelektrane: 33 km2,
        Planirana snaga vjetroelektrane: 82 MW.
Za mjerenje potencijala vjetra Tekol-Teri je razvio vlastiti mjerni stup visine 100 m i opremio ga sa najmodernijom mjernom opremom kako bi dobio stvarnu sliku o potencijalu vjetra upravo na visini na kojoj se u praksi „ubire“ energija vjetra i pretvara u električnu energiju. Kampanja mjerenja potencijala, obrada rezultata mjerenja i proračun energije vjetra povjereni su renomiranoj njemačkoj tvrtki Geo-Net GmbH, certificiranoj od banaka koje financiraju projekte vjetroelektrana. Jednogodišnje mjerenja potencijala vjetra završeno je u rujnu 2010. Prikupljeni podaci pokazuju vrlo dobre rezultate.
U tijeku je izrada idejnog projekta vjetroelektrane za ishođenje lokacijske dozvole.

Drugi projekt, vjetroelektrana WP 5 - Novi Vinodolski, započeo je 2009.godine.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je izdalo Prethodno energetsko odobrenje za izgradnju vjetroelektrane. Planirana snaga vjetroelektrane: 66 MW. Nakon analize koju je proveo danski konzultant utvrđeno je da je na lokaciji planirane vjetroelektrane moguće sagraditi vjetroelektranu snage najmanje 75 MW.
Radi utvrđivanja stvarnog potencijala vjetra na lokaciji vjetroelektrane instaliran je tipski mjerni stup visine 100 m, opremljen najkvalitetnijom mjernom opremom. Mjerni stup je pušten u pogon 19.11.2010. Treći projekt, vjetroelektrana WP 4 – Ondić nalazi se na prostoru općine Udbina. Ministarstvo gospodarstva izdalo je Prethodnu suglasnost za izgradnju vjetroelektrane snage 30 MW. U tijeku su pripreme za postavljanje mjernog stupa i mjernog sustava za mjerenje potencijala vjetra.Galerija