Graditeljstvo

U sklopu tvrtke djeluje i organizacijska jedinica Graditeljstvo, koja ima obrazovan i stručan kadar te kvalificiranu radnu snagu za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova.
Konstantnim ulaganjem u opremu te stalnim usavršavanjem kadrova u mogućnosti smo izvršavati građevinske radove na polju niskogradnje i visokogradnje.
Dugogodišnje iskustvo stekli smo na izgradnji stambenih objekata, investicijskom i tekućem održavanju industrijskih objekata, sanacija, rekonstrukcijama i adaptacijama javnih i privatnih objekata.
Posjedujemo Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje djelatnosti građenja i to za:

- skupinu E građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina
- skupinu H – izvođenje pojedinih vrsta radova na svim skupinama građevina
        H.1 građevinskih
        H.2 hidroizolacijskih i drugih zaštitnih sustava
        H.10 zemljanih radova
        H.14 privremenih građevinskih radova
- skupinu I – izvođenje određenih manje složenih radova na svim skupinama građevina
        I.4 zidarskih radovi
        I.5 izolaterski radovi
        I.6 tesarski radovi
        I.7 ugradnja vanjske stolarije i bravarije
        I.8 krovopokrivački radovi

Galerija